About Us

MISSION, HISTORY & VISION

Vilka vi är

Finaros OY är ett kundorienterat bolag som tillverkar vibrationshejare.Vårt huvudkontor ligger i Borgå i Finland, men vi levererar vibrationshejare till våra kunder över hela världen. Oavsett var någonstans ditt företag finns eller ditt projekt pågår kan vi leverera vår utrustning till dig.

Vad vi gör

Vårt bolag är specialiserat på vibrationshejare. Vi ritar upp, framställer och levererar högkvalitativ pålningsutrustning för grävmaskiner och lyftkranar (vibrationshejare), dieselelektriska kraftaggregat och reservdelar till dessa. Vi erbjuder helhetslösningar inom pålning.

Varför välja oss

Våra vibrationshejare har en enkel och väl genomtänkt konstruktion. Vi erbjuder ett brett sortiment av vibrationshejare för olika uppgifter efter rådande förhållanden. Våra maskiner stämmer helt och hållet överens med EU:s standarder. Vi säljer komplexa tjänster avseende justering av vilken som helst utrustning efter dina behov. Vi erbjuder enkel och pålitlig hydraulisk utrustning för nedsänkning.

  • Vårt huvudmål är att uppfinna miljövänliga och säkra lösningar för våra kunder.

  • Vi tillverkar och modifierar utrustningar för VILKA SOM HELST UPPDRAG. Att leverera utrustning med individuella specifikationer är helt enkelt ett vardagsjobb för oss.

  • Vi framställer utrustning som är användarvänlig och inte alls dyr.

Med hänsyn till vår jättelånga erfarenhet kan vi erbjuda sådana produkter och tjänster som du garanterat blir tillfreds med.

Se våra pålmaskiner

If you’re interested in our products, please, submit your requirements below. We would like to hear from you.

Who we are

Finaros OY is a customer-focused piling and vibro equipment manufacturing company. Our headquarter is in Porvoo, Finland, but we ship our pile driving machines worldwide to our customers. No matter where your business or project is located, we will ship our machines to you.

What we do

Our company specializes in hydraulic vibratory pile driving equipment. We produce, design and deliver high quality excavator and crane mounted pile drivers (vibratory hammers), diesel-hydraulic power-packs and wearing parts. We offer all-in piling solutions.

Why choose us

Our vibratory pile drivers / pile hammers are simple and smart in design. We offer a wide range of pile driving machines to perform different tasks under different conditions. Our machines completely complies with the EU standards. We offer a fully arranged service to customize any equipment for your specific needs. We provide Hydraulic Pile Driving Equipment that is reliable and easy-to-work with.

  • Our main GOAL is to invent sustainable solutions for our customers.

  • We build and modify machinery for EVERY CHALLENGE. Supplying custom-made specifications is just a daily practice for us.

  • We produce Products that are Easy-to-Operate and Inexpensive.

Using our huge experience, we offer our clients products and services that guarantee satisfaction.

See our Pile Driving Machines

If you’re interested in our products, please, submit your requirements below. We would like to hear from you.

Contact Us